Kwalifikowany podpis elektroniczny – co to takiego?

Jeżeli chcesz załatwić jakąś sprawę urzędową lub biznesową przez Internet, to zobowiązany jesteś do tego, aby potwierdzić swoją tożsamość i podpisać dokumenty w elektroniczny sposób. Kwalifikowany podpis elektroniczny to jedno z rozwiązań umożliwiających tę czynność. Sprawdź, czym dokładnie jest kwalifikowany podpis elektroniczny i jakie sprawy za jego pomocą można załatwić.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – co to jest?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis, który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie oraz bezpiecznym urządzeniu do składania e-podpisów. Można powiedzieć, że jest to zaawansowana forma zwykłego podpisu elektronicznego. Umożliwia on zweryfikowanie tożsamości danej osoby, która składa swój podpis. A zatem tylko ta osoba, która podpięta jest do kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz certyfikatu może z niego korzystać. Co więcej, kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Jakie sprawy można załatwić kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego można załatwić wiele spraw. Obecnie z takiego rodzaju podpisu korzystają różnego rodzaju urzędy, jak i niektóre z przedsiębiorstw. Przykładowymi sytuacjami, w jakich można wykorzystywać podpis kwalifikowany są:

  • składanie e-deklaracji do ZUS;
  • składanie sprawozdań finansowych do KRS;
  • podpisywanie dokumentacji medycznej;
  • składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych;
  • zawieranie umów oraz udział w przetargach i aukcjach elektronicznych;
  • kontakt z urzędami oraz pracownikami jednostek administracji publicznej;
  • podpisywanie i przesyłanie faktur elektronicznych.

W jaki sposób można pozyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to narzędzie, które można zakupić u certyfikowanych dostawców. Aby takich znaleźć, wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Centrum Cyfryzacji i przeszukać listę. Każdy z dostawców oferuje cenę opartą na swoich warunkach. Zależy ona głównie od ważności takiego certyfikatu oraz oprogramowania wykorzystywanego do składania podpisu. W skład elementów kwalifikowanego podpisu elektronicznego wchodzą karta kryptograficzna, urządzenie do odczytu kart oraz aplikacja podpisująca, którą trzeba zainstalować.